Over BSMP

Mammoet

PlusPort

SOMA

Organisatiestructuur

Bestuur

  • Voorzitter, Sander Splinter, CEO Mammoet Europe
  • Vice-voorzitter , Yvonne Loef, CEO PlusPort
  • Secretaris & penningmeester, Koen Stephan, Directeur SOMA Bedrijfsopleidingen

College van deskundigen

  • Peter Rijnbeek
  • Willem Spek

Adviseurs

  • Peter Rijnbeek
  • Ben Vermeij
  • Ron Gessel

Werkgroep Functionele Zaken

De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit het bestuur, een vertegenwoordiger uit het college van deskundige en de 3 adviseurs.  De werkgroep komt op jaarbasis 3 maal bij elkaar om actuele zaken in uitvoering en benodigde aanpassingen te bespreken. 

Waar doen we het voor

Het aantal hijsbewegingen in de Nederlandse bouw is enorm groot. Dagelijks vinden er vele duizenden verplaatsingen van lasten plaats. De vraag naar gekwalificeerde medewerkers die de lasten veilig kunnen aanslaan neemt steeds verder toe.  Om medewerkers die werkzaam zijn in de bouw te certi­ficeren en nog meer bewust te maken van de gevaarlijke werkomstandigheden heeft SOMA Bedrijfsopleidingen, Mammoet Training Center en Plusport (BSMP) een voor deze doelgroep nieuwe cursus ontwikkeld. Deze cursus is conform de laatste ontwikkeling zoals de Intentieverklaring Governance code “Veiligheid in de Bouw”.  

Hoe doen we het

De stichting ziet toe op de kwaliteit van de cursus BLVA. Enerzijds doet zij dit door toezicht te organiseren op de examens, door middel van een overeenkomst met de Stichting Examenkamer. Anderzijds is zij verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de competentieprofielen, de eindtermijndocumenten en de lesstof en uitvoeringsrichtlijnen.

Het bestuur laat zich adviseren door een college van deskundigen.

Certificering van personen

De uitgifte van BLVA certificaten wordt door de exameninstelling vastgelegd. Hierbij koppelen de persoonsgegevens  met het certificaat nummer. In het geval u twijfelt aan de echtheid van een BLVA certificaat danwel wilt verifiëren of een werknemer een BLVA certificaat heeft, kunt u contact opnemen met de opleider.